Afskedsreception for Kim Furdal

Med udgangen af 2016 fratræder Kim Furdal sin stilling som museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie for, at tiltræde en stilling som leder af Ærø Museum pr. 1. januar 2017.

I den anledning afholder Museum Sønderjylland en reception mandag den 19. december 2016, for at kolleger og samarbejdspartnere kan afsked med Kim Furdal.

Husk tilmelding til receptionen senest den 14. december 2016 på isl@nullmuseum-sonderjylland.dk
Læs mere i denne pdf-fil: afskedsreception for Kim Furdal