Arkivsamvirker og arkivsamråd

De fleste lokalarkiver i Sønderjylland har sluttet sig sammen med andre arkiver i samråd eller samvirker efter den seneste kommunalreform.

Kommune:

Samvirkets navn og link til evt. hjemmeside:

Aabenraa Samrådet for lokalarkiver i Aabenraa Kommune.
Haderslev Lokalhistorisk Samvirke i Haderslev Kommune.
Kolding Samvirke for de lokalhistoriske arkiver i Kolding Kommune.
Sønderborg Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.
Tønder Samvirke for Lokalhistoriske Arkiver i Tønder Kommune.

Se http://toender.dk/sites/default/files/din_fritid/lokalarkiver_i_toender_kommune.pdf 
(eksternt link, december 2017).

Vejen Arkivrådet for lokalhistoriske Arkiver i Vejen kommune.

Se kontaktoplysninger på arkiverne på Vejen kommunes website.

Redigeret maj 2022.