Forskningsinstitutioner i Sønderjylland

I Sønderjylland findes en bred vifte af forskningsinstitutioner, herunder blandt andre:

Navn:

Kontaktoplysninger:

Archiv/Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe in Dänemark Vestergade 30, 6200  Aabenraa

E-mail: lubowitz.archiv@nullbdn.dk

Hjemmeside: www.nordschleswig.dk

Museum Sønderjylland Ny hjemmeside fra januar 2018:  www.msj.dk.
Rigsarkivet Aabenraa Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.

E-mail: mailbox@nullsa.dk  – fælles mailadresse for alle Rigsarkivets afdelinger.

Hjemmeside: www.sa.dk

Studieafdelingen og arkivet.

Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Dansk adresse (postadresse): Postboks 528, 6330 Padborg.

Tysk adresse (besøgsadresse): Norderstrasse 59, D-24939  Flensburg

E-mail: lh@nulldcbib.dk

Hjemmeside: http://star.dcbib.dk/

Sønderjysk Arkivsamarbejde, Haderslev

Sønderjysk Arkivsamarbejde varetager bevaring, kassation og registrering af kommunale papir- og it-arkivalier for følgende kommuner: Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Vejen.
Sønderjysk Arkivsamarbejde hjælper de ovennævnte kommuner med vejledning i og varetagelse af forskellige arkivmæssige opgaver.En afdeling af Historisk Arkiv for Haderslev kommune.

Redigeret marts 2018.