Arkivsamvirket i Tønder Kommune har fået en koordinator

Arkivsamvirket i Tønder Kommune har fået en koordinator

En ny ordning på arkivområdet i Tønder Kommune er kommet i stand, efter Kulturudvalget i Tønder Kommune i 2016 besøgte kommunens 13 arkiver, og der derefter blev lavet en undersøgelse af arkivområdet i kommunen. Udvalget besluttede at dele de 20 ugentlige timer, som tilbage fra før kommunalreformen i 2007 blev bevilget til Lokalhistorisk Arkiv i Tønder af den gamle Tønder Kommune. De 20 timer er pr. 1. januar 2017 blevet delt op i to portioner på 10 timer hver.

Lokalhistorisk Arkiv i Tønder får dermed halveret det antal timer, der skal gå til arkivet, mens hele arkivområdet i kommunen, i form af arkivsamvirket, bliver tilgodeset med 10 timer om ugen til en koordinator. Praktisk foregår det på den måde, at lederen af Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune, Birgitte Thomsen, skal arbejde 10 timer om ugen for Arkivet i Tønder og 10 timer om ugen for arkivsamvirket. Formålet med timerne til arkivsamvirket er at styrke arkivområdet ved at give kommunens 13 arkiver mulighed for at hente råd, hjælp og vejledning, samtidig med at arkivsamvirket bliver kontaktled til Tønder Kommune. Desuden får arkivsamvirket med koordinatoren bedre muligheder for fælles tiltag og aktiviteter, herunder bl.a. kursusvirksomhed. Det forventes, at arkivområdet i Tønder Kommune gennem denne ordning får et godt løft.

Nye åbningstider på Lokalhistorisk Arkiv i Tønder

Ordningen har den konsekvens for Lokalhistorisk Arkiv i Tønder, at den ugentlige åbningstid på 12 timer pr. 1. januar 2017 er halveret til 6 timer, så der nu er åbent tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17. Arkivet forventer nedgang i besøgstallet, som har været stabilt på ca. 650-700 om året de sidste år. Arkivet modtager mange henvendelser via email om året; antallet har været stigende de sidste år og er nu oppe på ca. 2000 henvendelser om året. Brugerne må derfor nu forberede sig på, at der kan gå lang tid, før man får svar. Det forventes også, at arbejdet med indsamling, journalisering og registrering ikke kan foregå i samme takt som tidligere, ligesom arkivet ikke længere kan modtage personer i arbejdsmarkedsordninger, som det ellers har været gjort i de sidste år med god succes.

Åbningstider

Lokalhistorisk Arkiv i Tønder bor på Tønder Bibliotek, Richtsensgade 10, 6270 Tønder.
Arkivet kan kontaktes via telefon i åbningstiden på 74 72 33 26, eller via e-mail: mail@nulllha-toender.dk. Åbningstiden er tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17.

Koordinatoren for Tønder Kommunes Arkivsamvirke har tjenestested på Lokalhistorisk Arkiv i Tønder, og har træffetid dér torsdag kl. 13-16. Koordinatoren har tlf. 21 57 68 76 og e-mail arkivsamvirket@nulltoender.dk.