Aftentur til Genforeningsstenene i den tidligere Gråsten kommune

Aftentur til Genforeningsstenene i den tidligere Gråsten kommune

Onsdag d. 15. september har man mulighed for at høre historierne om de monumenter, der i anledning af Genforeningen i 1920 blev rejst i den tidligere Gråsten Kommune, omfattende Rinkenæs, Kværs, Adsbøl og Gråsten.

Man kører i egne biler (samkørsel kan arrangeres), og rundturen starter kl. 18.30 ved stenen i Rinkenæs, som står på Vårhøj 3. Her vil Frede Ihle fortælle om stenen og historien bag. Turen går videre til Kværs, hvor Gerd Conradsen står klar kl. 19 på Avntoftvej 10. Derefter køres til Adsbøl, Sønderborg Landevej 69, hvor Dorthe Sørensen kl. 19.30 fortæller om denne sten. Til sidst mødes vi på Slotsbakken 18 i Gråsten kl. 20. Her fortæller Mogens Jacobsen om historien bag. Alle deltagere får en folder om stenenes historie udleveret.

Efter al denne kørsel mødes de, der er interesserede i at høre mere, i Arkivet, Nygade 14. Her fortæller bibliotekar Claus Jacobsen kl. 20.30 i et kort foredrag om Genforeningsstenenes historie i Danmark. Aldrig før (eller siden) har så mange helt almindelige mennesker engageret sig i at rejse et minde for en begivenhed. I alt er der rejst omkring 600 sten i hele landet i perioden fra 1920 og fremover. Disse sten blev i 2020 fredet.

Arkivmedarbejderne har derudover sammensat en billedserie om emnet.

Tilmelding:
Foreningen trakterer med kaffe og boller til de fremmødte, og af samme grund beder vi om tilmelding til kaffen i arkivet. Det sker til Birgitte Hell, tlf. 20 82 59 24, mail birgitte.hell@nullgmail.com, senest d. 10.9. Birgitte har også lovet at koordinere samkørslen.

Arrangementet har fået støtte i anledning af Genforeningen fra LASS (Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland.)

Skriv en kommentar