LASS: Nyhedsbrev for juni 2022

LASS´ logo

Nyhedsbrevet fra LASS er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail. Det handler denne gang bl.a. om kontingentet til LASS og SLA´s regionale møder. Nyhedsbrevet kan som altid også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2022. Deadline til næste Nyhedsbrev: Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. … Læs mere

LASS: Nyhedsbrev, maj 2022

LASS´ logo

Nyhedsbrevet fra LASS er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail sammen med referatet af Årsmødet, der blev afholdt den 2. april 2022. . Det handler bl.a. om de næste møder i LASS og SLA´s regionale møde i Haderslev. Derudover har Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg nogle stålskabe i overskud, som andre arkiver må … Læs mere

SLA: Pressemeddelelse ang. GDPR

LASS´ logo

SLA har den 12. maj 2022 udsendt følgende ang. en pressemeddelelse: SLA har udsendt en pressemeddelelse  – ved formand Jørgen Thomsen – omkring Lokalarkivernes kvaler med GDPR og hvilke konsekvenser det kan medfører.  I kan hjælpe SLA med at dele denne pressemeddelelse på jeres hjemmeside, FB,  til den lokale presse, lokale folketingspolitikere osv. Og meget … Læs mere

Artikel ang. lokalarkiverne og GDPR-reglerne

Den 20. april 2022 bragte “Altinget” en artikel med titlen “Lokalarkiver: GDPR-regler kvæler lokalhistorien” af Jørgen Thomsen, formand for SLA. Artiklen handler om de problemer & udfordringer som GDPR-reglerne og fortolkningen af reglerne betyder for det lokalhistriske arbejde og lokalarkiverne. Læs artiklen på “Altinget“.

LASS: Nyhedsbrev, april 2022

LASS´ logo

Nyhedsbrevet fra LASS er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail. Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2022. Deadline til næste Nyhedsbrev: Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. maj 2022. Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal … Læs mere

LASS: Indkaldelse til Årsmøde og nyhedsbrev marts 2022

LASS´ logo

Indkaldelse til LASS´ Årsmøde er sammen med Nyhedsbrevet udsendt til medlemmerne pr. mail den 14. marts 2022. Årsmødet afholdes lørdag den 2. april 2022 på Folkehjem i Aabenraa. Se dagsorden her: Dagsorden for LASS´ årsmøde 2022. Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2022. Deadline til næste Nyhedsbrev: Deadline for indsendelse af omtaler af … Læs mere