LASS´ logo

Fra markeringen af LASS´ 40-års jubilæum

Lørdag d. 21. september 2019 fejrede LASS sit 40 års jubilæum ved en festlig sammenkomst på Folkehjem i Aabenraa.

Kim Furdal, tidligere lokalhistorisk konsulent for LASS, nu museumsleder, Ærø museum.

Festen blev sat i gang med sang, champagne og kransekage, og tidligere lokalhistorisk konsulent Kim Furdal causerede over ”40 år på 40 minutter” med gode historier og bid og vid til det lokalhistoriske virke i Sønderjylland.
Efter kaffe og brødtorte fortalte professor i Kulturstudier ved Syddansk Universitet Johannes Nørregaard Frandsen veloplagt om, hvorfor lokalhistorie er så vigtig – på en måde, så alle gik stolte derfra, at vi på lokalarkiverne giver vores fælles bidrag til at bevare den kulturarv og lokalhistorie, der er så vigtig for, at vi kan hænge sammen som borgere i landet Danmark.

LASS’ formand Anker Ravn Knudsen indledte dog eftermiddagen med gode ord:
Vi er her samlet for at markere Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjyllands 40 års jubilæum. Det er meget naturligt at holde det i Folkehjem – det sønderjyske forsamlingshus – og så oven i købet i billedsalen, hvor så mange historiske personer er afbilledet. …

Sønderjylland er LASS’ geografiske afgrænsning. En egn, hvor historie har en stor betydning, og hvor det at dyrke lokalhistorie nærmest har karakter af en folkesport. Det er ingen hemmelighed, at arkæologi og historie har været en betydningsfuld del af kulturkampen mellem dansk og tysk indflydelse i landsdelen. Der blev samlet ammunition til fortællingen om forfædrenes stolte bedrifter i mange sogne, ofte drevet af enkeltpersoners store indsats. De lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland er en form for videreførelse af dette arbejde, men nu er der jo nok tale om en anden form for kulturkamp, nemlig bestræbelsen på at ”huske” det lokale fælles udgangspunkt i en verden, der er i hastig forandring. Arbejdsmetoderne har også udviklet sig, og LASS’ opgave har bl.a. været at understøtte det i retningen af en forsvarlig arkivdrift under ansvarlige arkivledere – en slags historisk grundarbejde, man kunne også sige grundlaget for kommende historiske arbejde forsvarligt registreret, beskyttet og opbevaret.

Jeg har haft æren af at være formand for LASS i 10 år, og har kikket lidt tilbage. I 2009 havde vi 54 medlemsarkiver. Vi var lokalemæssigt knyttet til Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa, og efter strukturreformen blev ISL-Institut for Sønderjysk Lokalhistorie en afdeling under Museum Sønderjylland. ISL fungerede som vores sekretariat, og herunder var bl.a. ansat en lokalhistorisk konsulent, Kim Furdal. Samarbejdet med ISL gav LASS en meget stor rækkevidde, og LASS gav ISL det folkelige grundlag. På den måde har dette faglige parløb gennem årene virket for at styrke det lokalhistoriske arbejde ikke mindst fagligt set via seminarer, kurser og faglig konsulentbistand. Organisatorisk vejledning har også været en del af pakken, når arkiver skulle udvikles og nye passes ind i sammenhængen. Dette samarbejde gennem en lang årrække har haft meget stor betydning for standarden i det lokalhistoriske arbejde i Sønderjylland. Jeg kan også huske mange kurser og spørgsmål og ærgrelser, der gik på registreringssystemet Arkibas, som ikke altid gjorde som man ville.

Her 10 år senere har LASS 65 medlemsarkiver. Vi har ikke længere lokalemæssig tilknytning til det, der nu hedder Rigsarkivet Aabenraa, men mange kommer der naturligvis for at anvende arkivet. ISL koncentrerer sig om den sønderjyske billedsamling, og der er ikke længere ansat en lokalhistorisk konsulent.

LASS er således en interesseorganisation for sønderjyske arkiver, med få ressourcer, men helt sikkert også et stort hjerte for det arbejde, der foregår i de lokalhistoriske arkiver. Hjemmesiden www.arkiv.dk sætter hele tiden nye rekorder og kører nærmest uden problemer.

Jeg er ikke i tvivl om, at de sønderjyske lokalarkiver generelt er i god gænge, og at tætheden af lokalarkiver er landets største. LASS har sin gode andel i dette, og derfor er det mig en fornøjelse at byde jer alle velkommen til denne markering af vores 40 års jubilæum.

 

Skriv en kommentar