Grænsen som kulturmiljø

Omtal af Sønderjyllands Kulturmiljøråd, Sønderjyllands Kulturmiljøer nr. 23:

I anledning af markeringen af Genforeningen i 2020 udgav Kulturmiljørådet for Sønderjylland et hæfte i serien ”Sønderjyllands kulturmiljøer” med titlen: ”Grænsen som kulturmiljø”.
Hæftet handler om de administrationsbygninger, som Genforeningen førte med sig. Flytningen af landegrænsen mellem Tyskland og Danmark i 1920 nødvendiggjorde nemlig opførelsen af en lang række statslige bygninger langs den nye grænse, som skulle rumme kontorer, funktionslokaler, mandskabsrum, vagtlokaler samt boliger til politi, grænsegendarmeri, toldvæsen, DSB og postvæsen. Bygningerne udgjorde sammen med bommene ved grænseovergangene og grænsestenene et kulturmiljø, der var enestående for Danmark. En del af disse bygninger er i dag af forskellige årsager forsvundet, og grænsebommene er borte. Toldpersonale, paspoliti og grænsegendarmer er borte, men en række bygninger står tilbage, dog med andre funktioner. Hæftet beskriver ved hjælp af gamle fotos og tegninger samt angivelse af nogle af de tilbageværende bygninger med nye fotos 1920-grænsen som et nutidigt kulturmiljø, der stadig har historisk betydning.

Arkiver har bidraget med oplysninger og fotos til hæftet, som er på 20 sider.
Hæftet kan erhverves hos Museum Sønderjylland.

Forside af Kulturmiljørådet for Sønderjylland, nr 23,  temanummer om 1920-grænsen.

Skriv en kommentar