Kursusmateriale

På denne side vil du efterhånden kunne finde nyere referater og materiale til kommende eller afholdte kurser i pdf-format.

Kursus-materiale m.m. 2019:

LASS: Lokalarkiver, persondata og GDPR.

Afholdt 30. og 31. oktober 2019 i hhv. Skærbæk, Rødding og Sønderborg.

LASS afholdt 30. og 31. oktober 2019 et møde på 3 lokaliteter ang. Lokalarkiver, persondata og GDPR.
Foredragsholder var Per Andersen, som  velvilligt stiller slidsene til rådighed for LASS: Persondataloven ved Per Andersen, oktober 2019.

Kursus-materiale m.m. 2018:

SLA: Regionalt møde om Arkibas (i Aabenraa).

Afholdt onsdag den 31. januar 2018.

Referat af mødet ved Birgitte Thomsen, Tønder:

SLA: Regionalt møde om Arkibas, 31 januar 2018, Aabenraa (filen åbner en pdf-fil).

Se billeder fra mødet her.

Kursus-materiale m.m. 2017:

Modul 3: Modtagelse, håndtering og registrering af billeder:
(Afholdt 15. og 18. maj 2017)
Materiale fra Gunnar Byskov:

LASS – Modul 3, maj 2017 – Det digitale billede
Filen åbner som en pdf-fil på 23 sider.

LASS – Modul 3, maj 2017 – Ophavsret
Filen åbner som en pdf-fil på 5 sider.

Kursus-materiale m.m. 2016:

Modul 1: Arkivadministration:

Dag 1: Arkivets ret og pligt v/ Kim Furdal.

(Afholdt 20. og 21. september 2016)

Modul 1 – Kim Furdal for LASS 2016
Filen åbner som en pdf-fil på 46 sider.
Forslag til vejledende priser på arkiverne:
På Årsmødet den 6. februar 2016 fremlagde Styrelsen (efter flere medlemmers opfordring) et ønske om, at arbejde med et udspil ang. priser på de forskellige ydelser, som arkiverne giver kunderne f.eks. scanning, fotokopi og levering af oplysninger, forskning og illustrationer til både private og udgivelser.
Ikke mindst de nye digitale muligheder og www.arkiv.dk giver meget arbejde til mange arkiver.
Årsmødet gav Styrelsen mandat til at gå videre med arbejdet.
Læs evt. referatet af Årsmødet.
Styrelsens arbejde har nu udmøntet sig i en vejledende prisliste:

Det er naturligvis helt op til de enkelte medlemmer, om de ønsker at følge de prisforslag, som styrelsen har fremlagt.

Se listen her: LASS – vejledende prisforslag 2016

Modul 2 – Dag 2:
Modtagelse og registreringsarbejdet med de skrevne arkivalier v/Jens Åge Petersen, Historiens Hus, Odense.
(Afholdt 13. og 14. april 2016).
Modul 2 – Gennemgang og registrering af særsamlinger af originalmateriale (pdf-fil)
Modul 2 – Indsamling (pdf-fil)
Modul 2 – Særsamlinger  (pdf-fil)
Filerne er store, så det kan tage noget tid inden de åbnes.
Modul 2 – Dag 1:
Modtagelse og registreringsarbejdet med de skrevne arkivalier v/Eva Schmidt, Odder Museum.
(Afholdt 13. og 14. april 2016).
LASS – Modul 2 – April 2016 (pdf-fil)
Modul 0:
Introduktion til arbejdet på et lokalarkiv
(Afholdt februar 2016).
LASS-modul 0-2016 (Powerpoint-fil).
LASS-modul 0-2016 (Pdf-fil).
NB: Begge filer er store, så det kan tage noget tid inden de åbnes.

 Kursus-materiale 2015:

Modul 3:
Håndtering og registrering af billeder (maj 2015)
 Bilag, Modul 3 – 2015

Interview – spørgeliste:

I forbindelse med projektet ang. indsamling af erindringer fra fortrinsvis 1950´erne ansatte Museum Sønderjylland – ISL Lokalhistorie i sommeren 2010 historiker Louise Klinge i 1½ måned, som udarbejdede et meget grundigt materiale om interviewteknink og med masser af spørgsmål om Sønderjylland i 1950´erne, som de lokalhistoriske arkiver fremover kan bruge i deres arbejde.

Her er et katalog med spørgsmål, som man kan bruge direkte eller til inspiration, når man går ud med mikrofonen i hånden.

 Kort spørgeliste til interviews, 2010.  Spørgeliste-Kort (15 sider)
 Lang spørgeliste til interviews, 2010.  Spørgsmålsliste (44 sider)

lass-webbrevhoved