LASS: Årsmøde 2017 og konstituering

LASS: Årsmøde 2017 og konstituering

LASS afholdt Årsmøde lørdag den 4. februar 2017.

Der var 18 deltagere i Årsmødet, hvoraf de 6 var tilknyttet Styrelsen.

Umiddelbart efter Årsmødet afholdt Styrelsen et kort møde for at konstituere sig – se den nye Styrelses sammensætning under “Styrelse“.
Det lykkedes desværre ikke at få besat alle pladser, så posten som 2. suppleant er pt. ledig.

Referatet af selve Årsmødet bliver først lagt ud, når det er godkendt af Styrelsen på næste møde som pt. er planlagt til medio marts 2017.

LASS´ logo