LASS: Årsmøde, konstituering og arrangementer

LASS: Årsmøde, konstituering og arrangementer

LASS afholdt Årsmøde lørdag den 6. februar 2016.

Der var 20 deltagere i Årsmødet, hvoraf de 7 var tilknyttet Styrelsen.Umiddelbart efter Årsmødet afholdt Styrelsen et kort møde for at konstituere sig – se den nye Styrelses sammensætning under “Styrelse“.

Da den lokalhistoriske konsulents beretning ikke skal godkendes af Årsmødet, er beretningen nu lagt ud på websitet under “Referater” som en selvstændig pdf-fil.
Referatet af selve Årsmødet bliver først lagt ud, når det er godkendt af Styrelsen.

Arrangementer:

Kalenderen er opdateret med enkelte nye arrangementer.

LASS´ logo

Skriv en kommentar