LASS: Den nye Styrelse

Efter Årsmødet, der blev afholdt lørdag den 23. marts 2019, har styrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Anker Ravn Knudsen.
Næstformand: Birgitte Thomsen.
Kasserer: Ellen Jensen.
Sekretær: Hanne Næsborg-Andersen.
Styrelsesmedlem: Preben Nørup.
Suppleanter: Bodil Gregersen, mens den 2. post som suppleant er pt. vaccant.

Styrelsen udpegede desuden Hanne Christensen som webmaster og LASS´ repræsentant i Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa.

Referat af Årsmødet forventes udsendt til medlemmerne i løbet af april måned.

Vedtægtsændring:

På Årsmødet 2019 blev Styrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget af de fremmødte.
De nye vedtægter kan ses på siden “Vedtægter for LASS“.

Skriv en kommentar