LASS´ logo

LASS: Nyhedsbrev for august 2019

LASS´ Nyhedsbrev for august 2019 er nu udsendt til medlemmerne pr. mail.
Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2019.

Deadline til næste Nyhedsbrev:

Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. september 2019.

Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Ønsker en modtager ikke længere, at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der vil fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Husk at indsende ansøgning til LASS´ tilskudspulje:

Oplysninger om LASS´ tilskudspulje kan findes på siden “Genforening 2020“. Her er også mulighed for at få omtalt medlemmernes initiativer og aktiviteter i forbindelse med markeringen af 100-året for genforeningen.

Kalenderen er opdateret med omtaler af foredrag og møder, der som sædvanligt favner meget bredt emnemæssigt og som er arrangeret af lokale foreninger, Rigsarkivet, Museum Sønderjylland og andre arrangører.

Skriv en kommentar