LASS´ logo

LASS: Nyhedsbrev for december 2018

LASS´ Nyhedsbrev for december 2018 er nu udsendt til medlemmerne pr. mail.
Nyhedsbrevet kan som sædvanligt også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2018.

Deadline til næste Nyhedsbrev:
Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. januar 2019.

Der er pt. ingen omtaler af arrangementer indsendt til LASS´ kalender for 2019.
Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Ønsker en modtager ikke længere, at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Skriv en kommentar