LASS: Nyhedsbrev for november 2015

Nyhedsbrevet for november 2015 er denne gang indeholder bl.a. korte omtaler af mange spændende, lokale arrangementer.

Nyhedsbrevet for LASS er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail.

Det kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2015.

Vær opmærksom på ændret deadline til næste Nyhedsbrev:

På grund af julen forventes der ikke udsendt noget Nyhedsbrev for december 2015.
Næste Nyhedsbrev forventes derfor udsendt medio januar 2016, hvorfor deadline er 10. januar 2016.

Kalenderen opdateres med arrangementer for 2016 i løbet af december 2015.
Indsendte arrangementer lægges løbende på kalenderen.

Skriv en kommentar