LASS: Nyhedsbrev for november 2019

LASS´ Nyhedsbrev for november 2019 er nu udsendt til medlemmerne pr. mail.

Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2019.

Deadline til næste Nyhedsbrev:

Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. december 2019.

Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Ønsker en modtager ikke længere, at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der vil fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Skriv en kommentar