LASS: Nyhedsbrev for november 2020 er udsendt

LASS´ Nyhedsbrev for november 2020 er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail.

I Nyhedsbrevet kan man denne gang blandt andet læse om de projekter, der har fået et tilskud fra LASS` tilskudspulje til markering af Genforeningens 100-års jubilæum.

Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2020.

Deadline til næste Nyhedsbrev:
Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. december 2020.

Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Afmeld LASS´ Nyhedsbrev:
Ønsker en modtager ikke længere at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der vil fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Skriv en kommentar