LASS: Nyhedsbrev for oktober 2018 er udsendt

LASS: Nyhedsbrev for oktober 2018 er udsendt

LASS´ Nyhedsbrev for oktober 2018 er nu (med ca. 1 uges forsinkelse på grund af efterårsferien) udsendt til medlemmerne pr. mail.
Nyhedsbrevet kan som sædvanligt også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2018.

Nyhedsbrevet bærer tydeligt præg af, at sæsonen for foredrag og arrangementer af forskellig art er begyndt.
Det er dejligt at se, hvor bredt emnerne i de forskellige foredrag og arrangementer favner.

Indsend gerne en omtale af et afholdt arrangement med et billede eller 2 – måske kan det inspirere andre til tilsvarende arrangementer.

Deadline til næste Nyhedsbrev:
Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. november 2018.

Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Ønsker en modtager ikke længere, at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Skriv en kommentar