LASS: Nyhedsbrev, maj 2022

LAASK, stålskabe, maj 2022

Nyhedsbrevet fra LASS er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail sammen med referatet af Årsmødet, der blev afholdt den 2. april 2022. .

Det handler bl.a. om de næste møder i LASS og SLA´s regionale møde i Haderslev. Derudover har Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg nogle stålskabe i overskud, som andre arkiver må få.

Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2022.

Deadline til næste Nyhedsbrev:
Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. juni 2022.

Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Afmeld LASS´ Nyhedsbrev:
Ønsker en modtager ikke længere at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der vil fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Skriv en kommentar