LASS: Nyhedsbrev marts 2019

LASS´ Nyhedsbrev for marts 2019 er nu udsendt til medlemmerne pr. mail.
Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2019.

Deadline til næste Nyhedsbrev:
Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. marts 2019.

Kalenderen er opdateret med omtaler af foredrag og møder, der emnemæssigt favner meget bredt, og som er arrangeret af lokale foreninger, Rigsarkivet, Museum Sønderjylland og andre arrangører.

Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Ønsker en modtager ikke længere, at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der vil fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Skriv en kommentar