LASS: Nyhedsbrev, november 2021

Nyhedsbrevet fra LASS er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail.
Det handler denne gang om referatet af Årsmødet, materiale fra de seneste kurser i LASS, samt omtaler af spændende arrangementer.

Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2021.

Deadline til næste Nyhedsbrev:
Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. december 2021.

Omtale af arrangementer, nyheder samt rettelser i mailadresser og medlemmernes websites mm. skal sendes til webmaster via mail.

Afmeld LASS´ Nyhedsbrev:
Ønsker en modtager ikke længere at modtage LASS´Nyhedsbrev skal man sende en mail til LASS´ webmaster, der vil fjerne den pågældendes mailadresse fra maillisten.

Skriv en kommentar