LASS´ logo

LASS: Referat af Årsmøde & information om LASS´ 2020-pulje

Til medlemmer af LASS.

Referatet af Årsmødet 2019 er nu godkendt af styrelsen og udsendt til medlemmerne. Det kan som altid også ses på siden “Referater“.
Det næste styrelsesmøde planlægges pt. til 27. maj 2019.  Emner, der ønskes drøftet på næste styrelsesmøde, skal sendes via mail til formanden senest 8 dage før mødet.

Sammen med referatet er udsendt en beskrivelse af LASS´ tilskudspulje, der er øremærket til medlemmernes markering af Genforeningen. Denne kan også ses på siden “Genforening 2020“.

LASS´ Nyhedsbrev for april 2019 forventes udsendt umiddelbart efter påsken.
Deadline for indsendelse af nyheder og arrangementer er derfor forlænget til 20. april 2019.

OBS:
Modtager man ikke ovennævnte bilag via mail, så prøv at kigge i mailboxens papirkurv eller spam-filter. Da mails fra LASS udsendes til alle modtagere på én gang opfatter nogle mailprogrammer mailen som spam.

Ligger mailen ikke der, så kontakt LASS´ webmaster, så det kan afklares om der evt. er fejl i den mailadresse, som webmaster udsender mail til.

Skriv en kommentar