Medlemmer

I Sønderjylland findes mange lokalhistoriske arkiver og foreninger, her af er ca. 63 medlemmer af LASS.

En oversigt over medlems-arkiver og foreninger kan findes på hjemmesiden for Museum Sønderjylland – ISL Lokalhistorie, da ISL Lokalhistorie er sekretariat for LASS.

Rettelser til arkiverne eller foreningernes adresser, åbningstider mm. skal sendes til Museum Sønderjylland – ISL Lokalhistorie.


Kontingent til LASS:

Medlemmer får i løbet af årets 1. kvartal direkte besked via mail eller brev fra LASS’ kasserer med alle nødvendige oplysninger.

 Kontingentet for 2017 er på 250 kr. og skal overføres til LASS’ konto i Sydbank:
Reg.nr. 8060, konto-nr. 137402.

Angiv tydeligt, hvilken forening eller arkiv, der står bag indbetalingen!

Fristen for betaling af kontingent er den 1. april.