Nyhedsbrev for maj 2017 – ang. Velux-fonden, arrangementer mm.

Nyhedsbrev for maj 2017 – ang. Velux-fonden, arrangementer mm.

LASS´ Nyhedsbrev for maj 2017 er i dag udsendt til medlemmerne pr. mail.

Nyhedsbrevet indeholder bl.a. nyheder ang. et samarbejde mellem Velux Fonden og SLA, hvor lokalarkiverne har mulighed for, at søge om midler til forskellige formål. I alt er der op til 1 million kroner til uddeling i 2017.
Ansøgningsfristerne er 1. juni og 1. oktober 2017.

Nyhedsbrevet kan også læses på siden med Nyhedsbreve fra 2017.

Deadline til næste Nyhedsbrev:

Deadline for indsendelse af omtaler af arrangementer mm., der ønskes omtalt i næste Nyhedsbrev er 10. juni 2017.

Nyhedsbrevet i juni er det sidste inden sommerpausen, idet der normalt ikke udsendes Nyhedsbrev i juli måned.

Skriv en kommentar