Nyt fra SLA – maj 2017

SLA har 24. maj 2017 udsendt følgende til medlemmerne:

 

Kære medlemmer

Tak for de første ansøgninger om støtte fra VELUX FONDEN.

Vejledningen til, hvordan I udfylder en ansøgning, og hvad der kan søges om, ligger på vores hjemmeside, www.danskearkiver.dk – under fanebladet Velux Fonden.

Som meddelt i vejledningen er der to ansøgningsrunder i 2017. Den første frist er 1. juni, og den anden er 1. oktober.

Vi gør i denne forbindelse særligt arkiverne opmærksom på, at der er mulighed for at søge om tilskud til deltagelse i SLA’s centrale modulkurser og at få dækket transporten i forbindelse med sådanne kurser.

Er der spørgsmål og/eller ønske om yderligere oplysninger, er Berit Brorly klar ved telefon 7584 0898 og mail: bjb@nulllokalarkiver.dk.

Vi glæder os til at se en byge af ansøgninger.

Tak for tilbagemeldinger på kulturstatistik 2016. Den er nu tilgængelig på SLA’s hjemmeside: www.danskearkiver.dk.

Med venlig hilsen

SLA