Styrelsen for LASS

Styrelsen har efter Årsmødet 2019 konstitueret sig som følger:

Formand:
Anker Ravn Knudsen
Frøsvej 10
6630 Rødding
Tlf. 74 84 67 37 / tlf. arbejde: 70 22 87 37

Næstformand:
Birgitte Thomsen
Tønder lokalhistoriske arkiv
Richtsensgade 10
6270 Tønder

Sekretær:
Hanne Reese Næsborg-Andersen
Bøgevej 5,
6300 Gråsten

Kasserer:
Ellen Jensen
Persillegade 9, Skodborg
6630 Rødding
NB: Tilmelding til LASS´ møder og kurser skal sendes til: tilmeld@nulllass1979.dk

Styrelsesmedlemmer:
Bodil Gregersen (tidligere suppleant).
Rinkenæs, 6300 Gråsten.

Suppleanter:
Vaccant.

2. suppleant:
Vaccant.

I styrelsens møder deltager desuden:

Webmaster
Hanne Christensen
Stenbjergparken 6 A, Ulkebøl,
6400 Sønderborg.

Webmaster er af Styrelsen udpeget som LASS´ repræsentant i Brugerrådet ved Rigsarkivet Aabenraa, for årene 2019-2020.