Styrelsen for LASS

Styrelsen har efter Årsmødet 2018 konstitueret sig som følger:

Formand:
Anker Ravn Knudsen
Frøsvej 10
6630 Rødding
Tlf. 74 84 67 37 / tlf. arbejde: 70 22 87 37

Næstformand:
Birgitte Thomsen
Tønder lokalhistoriske arkiv
Richtsensgade 10
6270 Tønder

Sekretær:
Leif Jacobsen
Kongensgade 35
6070 Christiansfeld

Kasserer:
Ellen Jensen
Persillegade 9, Skodborg
6630 Rødding
NB: Tilmelding til LASS´ møder og kurser skal sendes til: tilmeld@nulllass1979.dk

Hanne Reese Næsborg-Andersen
Bøgevej 5,
6300 Gråsten

Suppleanter:
Jytte Møller Ludvigsen
Frederiksdalparken 23
6070 Christiansfeld

2. suppleant:
Bodil Gregersen
Rinkenæs, 6300 Gråsten.

I styrelsens møder deltager desuden:

 

Webmaster
Hanne Christensen
Stenbjergparken 6 A, Ulkebøl,
6400 Sønderborg.

Webmaster er af Styrelsen udpeget som LASS´ repræsentant i Brugerrådet ved Rigsarkivet Aabenraa, for perioden 2016-2018.