Genforening 2020

LASS har oprettet en tilskudspulje, der er øremærket til medlemmers markering af genforeningsjubilæet i 2020.

Læs mere om vilkår, ansøgningsfrister mm. i denne pdf-fil:  2020-pulje for medlemmer af LASS.