SLA: OmSLAget er udsendt

SLA har nu udsendt “OmSLAget” til medlemmerne.

Bladet indeholder denne gang bl.a.:

  • Formanden har ordet, om snarlige underskrifter af Copydan aftalen
  • Arkibas udviklingsopgaver det første halvår 2016
  • SLA’s ordinære generalforsamling og årsmøde til oktober
  • Portræt af Lokalhistorisk Arkiv for Karup
  • Medlemsoptagelser og medlemspligter
  • Efterårets kurser og meget, meget mere.

Læs mere om SLAs Årsmøde, der afholdes den 8. og 9. oktober 2016 på SLA´s website, hvor bladet også kan læses i digital form.