Velux Fonden uddeler midler til lokalarkiver i 2017

Samarbejde mellem SLA og Velux-fonden:

Velux-fonden har i februar 2017 at indgået en partnerskabsaftale med SLA med henblik på uddeling af bevillinger til særligt aktive ældre i 2017. En aftale hvori der er afsat op til 1 million kr. til uddeling i 2017.

I aftalen er det understreget, at aftalens formål er at ”fremme og understøtte ældres aktiviteter i de cirka 520 lokalarkiver tilsluttet SLA” – der fokuseres på tre områder:

  • Arkivuddannelse;
  • Modernisering af arkivernes digitale muligheder (herunder f.eks. indkøb af udstyr, registreringsprogram og uddannelse i at anvende sådant);
  • Tilpasset formidling gennem relevante kanaler.

Læs mere om aftalen i OmSLAget, nr. 1, 2017 eller læs det på SLA´s website. (Filen åbner artiklen som en pdf-fil).

Find ansøgningsskema og vejledning på SLA´s website.

Ansøgningsfrist er 1. juni og 1. oktober 2017.

Skriv en kommentar